Ekobygglänkar:
Lerbyggeföreningen
Permakultur
Ekobyggportalen
Claessons trätjära

Allmänt om byggande:
Sveriges Arkitekter
Boverket
Träinformation

Övriga Länkar:
Seriedagboken