Arkitektkontoret i Bohuslän

med fokus på hållbart byggande och personlig service.

Mina tjänster:
·  Skisser och rådgivning
·  Bygglovsritningar, projektering, bygghandlingar
·  Detaljplaner
·  Kurs "Rita ditt eget hus" genom Meborgarskolan i Uddevalla
·  Ekologiskt byggande
·  Byggnadsvård
·  Byggnadsarbeten
·  Lerbyggen
·  KA certifierad behörighet N


Arbetssätt

Du tänker igenom dina behov och önskemål av ytor, funktioner och egenskaper i ditt projekt. Hör med din kommun om på vilket sätt du får bygga. Jag kommer på besök på plats och vi ser tillsammans på förutsättningarna (ett besök brukar ta ca 2 h). Jag gör en första skiss och utifrån den bestämmer vi hur vi skall gå vidare med en uppdragsbekräftelse. Via internet kan vi ha en dialog med olika förslag på lösningar tills vi hittat det som är rätt för er.

Jag ritar i ett CAD-program som heter Vector Works 2020